Apmācības

Biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” projekts “Noturīgu mediju un izglītotu auditoriju veicināšana Baltijas valstīs (2019-2021)”
Darbi / Apmācības / Biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” projekts “Noturīgu mediju un izglītotu auditoriju veicināšana Baltijas valstīs (2019-2021)”

Projekta nosaukums:

“Noturīgu mediju un izglītotu auditoriju veicināšana Baltijas valstīs (2019-2021)”

 

Projekta mērķis:

Projekts paredz interaktīvo resursu un apmācību moduļu paplašināšanu, ar mērķi veicināt neatkarīgo mediju noturību Latvijā un Baltijas valstīs un uzlabot sadarbību ar donorvalstu institūcijām.  Projekts dod iespēju Baltijas Mediju izcilības centram (BMIC), ciešā sadarbībā ar Norvēģijas partneriem, izstrādāt uz vajadzībām balstītus atbalsta pasākumus mediju organizācijām, kā arī sniegt donorvalstīm informāciju par mediju attīstību reģionā, lai palīdzētu tām noteikt prioritātes par nepieciešamiem palīdzības veidiem.  

 

Projekta partneri:

Norvēģijas Žurnālistikas institūts un Norvēģijas mediju organizācija “Faktisk.no”.

 

Projekta aktivitātes:

  • Semināri reģionālajiem medijiem par digitālajām inovācijām un jauniem mediju formātiem.

Sadarbībā ar projekta partneri – Norvēģijas Žurnālistikas institūtu (NJI) 2019. gada nogalē tika organizēti 2 semināri. Kuldīgas reģionālā laikraksta “Kurzemnieks” redakcijā notika seminārs par inovatīvām intervēšanas tehnikām (piedalījās 13 žurnālisti). Savukārt Liepājā, reģionālā laikraksta “Kurzemes Vārds” žurnālisti piedalījās seminārā par ikdienā pielietojamiem pētnieciskās žurnālistikas paņēmieniem (piedalījās 11 žurnālisti). Abus seminārus vadīja NJI eksperts Stefens Fjervīks (Steffen Fjaervik).

  • Multimediju satura producēšana BMIC mājaslapai.
  • Donoru valstu un projektā iesaistīto mediju darbības koordinācija, sadarbības veicināšana un pasākumu nodrošināšana, nepieciešamās informācijas ievākšana un izplatīšana.
  • Digitālo vēstkopu producēšana medijiem, medijus atbalstošām valdībām un citām organizācijām.

 

Projekta plānotie rezultāti:

Stiprināta mediju sistēmas noturība Baltijas valstīs, tostarp uzlabotas zināšanas un cieša sadarbība starp neatkarīgiem, inovatīviem medijiem, kā arī donorvalstu (Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) valdībām.

 

Projekta īstenošanas termiņš:

2019. gada 1. aprīlis - 2022. gada 31. marts.

Projekts saņem dotācijas 400 000 EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros.

 

google maps