Visi projekti

Finansējumu sniedzošajām valstīm ir saskaņoti un mērķtiecīgi jāstrādā pie tā, lai Austrumu partnerības valstīs, kurās neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi nespēj pienācīgi darboties administratīvu, finansiālu un profesionālu ierobežojumu dēļ, attīstās kvalitatīva un profesionāla žurnālistika. Kopš 2018. gada BMIC ik mēnesi publicē bukletu “Funds4Media” (“Finansējums plašsaziņas līdzekļiem”), kurā Austrumu partnerības valstu žurnālisti un citi plašsaziņas līdzekļu nozares speciālisti var atrast svarīgāko informāciju par iespējām pieteikties uz finansējumu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem. 

Analītiskie pārskati par nepieciešamajiem līdzekļiem, kas tiek veidoti kopš 2017. gada, kā arī ieteiktie politikas pamatprincipi, sniedz plašsaziņas līdzekļu finansētājiem un veidotājiem precīzu priekšstatu par to, kā jāceļ žurnālistu profesionalitāte reģionā. BMIC palīdz koordinēt finansējuma sniedzēju darbības, organizēt plašsaziņas līdzekļu veidotāju kontakttīklus un piedāvā cita veida atbalstu, kas nepieciešams pilnvērtīgākai Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas neatkarīgo mediju funkcionēšanai.

 

google maps