Visi projekti

Projekta virsmērķis ir būtiski uzlabot mediju un informācijas pratības spējas Latvijas sabiedrībā, darbību koncentrējot četrās aktivitātēs:

  • Projekta ietvaros tiks veikta valsts, kā arī NVO sektora iniciatīvu un projektu mediju un informācijas pratības jomā kvalitatīva analīze un to  izvērtējums;
  • Iepazīstoties Norvēģijas un Somijas pieredzi valsts līmeņa mediju un informācijas pratības politikas veidošanā, tās institucionālo ietvaru un īstenošanas mehānismiem, sagatavot politikas rekomendācijas valdībai, kā veidot ilgtspējīgu un efektīvu mediju un informācijas pratības politiku
  • Uz pētījuma bāzes, plānots pulcēt vienkopus valsts un NVO sektora pārstāvjus un izstrādāt rekomendācijas  medijpolitikas pamatnostādņu attiecīgajai sadaļai (tām jāstājas spēkā 2023. gadā) Latvijā;
  • Projekta noslēdzošā aktivitāte ir metodoloģisko materiālu un kursu izstrāde vispārējās izglītības skolotājiem, tā sniedzot atbalstu mediju un informācijas pratības kvalitatīvai integrēšanai vispārējās izglītības saturā.

Projekts tiks īstenots kopā ar Norvēģijas Human Rights Academy un Rīgas Juridisko augstskolu.

Projekts tiks realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gadam programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF) atbalstu. Kopējais projekta budžets ir 104 928.59 EUR.

google maps