Visi projekti

Centra darbībā liela uzmanība tiek veltīta inovācijām plašsaziņas līdzekļos. Izmantojot dažādas inovatīvas metodes, centrs palīdz plašsaziņas līdzekļiem un to žurnālistiem apgūt jaunas tehniskās zināšanas un spēju strādāt ar auditoriju citā komunikācijas intensitātē, ko diktē mūsdienu apstākļi. Mēs izstrādājam un palīdzam organizēt plašsaziņas līdzekļu nozares jaunuzņēmumiem paredzētus jaunus, eksperimentālus kursus, kā piemēram, par sižetiem, kas dod klātbūtnes sajūtu izmantojot 360 grādu tehniku, aplādes raidījumiem, izvērstiem apskatiem, mobilajām reportāžām, kā arī daudziem citiem jautājumiem. Kopā ar sabiedriskajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem strādājam pie jaunām multimediju platformām un multimediju sižetu plāniem. Mūsu uzdevums ir sniegt plašsaziņas līdzekļiem, ar kuriem sadarbojamies, informāciju par to, kādas ir jaunākās sižetu un materiāla veidošanas tendences, piedāvājot labāko žurnālistikas pasniedzēju zināšanas šajos jautājumos. Turklāt centra grantu programmas ietvaros ir iespējams iegūt finansējumu eksperimentāliem projektiem un jaunu formātu aprobēšanai. 

Mēs uzskatām – jo vairāk eksperimentu, jo lielāka iespēja nonākt pie jauna risinājuma un jaunas metodes, kas savukārt nestu labumu sabiedrībai un vairotu kvalitatīvas žurnālistiskas pieejamību digitālajā vidē.

 

google maps