Visi projekti

Plašsaziņas līdzekļu neatkarības pamatā ir sabiedrības pieprasījums pēc kvalitatīvas žurnālistikas, kā arī atbalsts kopīgajām demokrātiskajām vērtībām un izpratne par žurnālistikas lomu sabiedrībai būtisku uzlabojumu rosināšanā. Lai sniegtu plašākai sabiedrībai skaidrāku priekšstatu par neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu būtisko lomu sabiedrības politisko, ekonomisko un sociālo interešu realizēšanā, BMIC regulāri organizē dažādas sabiedriskās diskusijas, tikšanās, tiešsaistes seminārus un apspriedes. Tādu svarīgu jautājumu, kā sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu nākotne, plašsaziņas līdzekļu inovācijas un problēmas, aktualizēšana sabiedrībā ir viens no BMIC pamatuzdevumiem.

google maps