Visi projekti

Medijpratības veicināšana ir viens no galvenajiem veidiem, kā BMIC palīdz attīstīt kritisko domāšanu. Kopā ar partneriem tiek realizēti daudz un dažādi projekti. BMIC īsteno visdažādākos pasākumus, sākot no žurnālistu viesošanās skolās, kas medijpratības projekta “Pilna doma” ietvaros aizsākās 2017. gadā, līdz piedzīvojumu spēles “Noziegums tīklā” radīšanai. Spēlē uzvar tas, kurš spēj likt lietā kritisko domāšanu un atšķirt faktus no izdomājumiem, lai atrisinātu noziegumu. BMIC ir izveidojis arī virtuālu piedzīvojumu spēli “Tīri fakti”, kuras mērķis ir atgādināt plašākai sabiedrības daļai, ko veido gados jaunie plašsaziņas līdzekļu lasītāji un skatītāji, kas ir būtiskākie medijpratības jautājumi un tēmas. Centrs realizē arī citus multimediju projektus, kuri ceļ medijpratības līmeni.

google maps