Visi projekti

Viens no svarīgiem BMIC darbības virzieniem ir padziļināta Baltijas un Austrumu partnerības valstu plašsaziņas līdzekļu vides analīze, kas ļauj precīzāk noteikt stratēģiskos plašsaziņas līdzekļu nākotnes attīstības virzienus un norāda uz būtiskiem jautājumiem, kas prasa pastiprinātu kopējo uzmanību. BMIC nodarbojas ar dažādu jautājumu pētīšanu, tajā skaitā attiecībā uz Baltijas un Austrumu partnerības valstu plašsaziņas līdzekļu attīstību traucējošiem faktoriem, kā arī veic auditoriju analīzi, seko līdzi plašsaziņas līdzekļu izaugsmes vajadzībām un sniedz detalizētus pārskatus par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu darbību, un dažādiem dezinformācijas aspektiem. Pētījumu izstrādē ir iesaistīti vadošie plašsaziņas līdzekļu un žurnālistikas programmu speciālisti, bet to rezultātus ļoti atzinīgi vērtē gan plašsaziņas līdzekļu darbinieki, gan to finansētāji.

google maps