Baltijas Mediju izcilības centrs ir platforma gudras žurnālistikas attīstībai Baltijā, Austrumu partnerības valstīs un citos reģionos

Mūsu misija

Mēs veicinām žurnālistu profesionālo izaugsmi, stiprinām mediju lietotāju kompetenci un kritisko domāšanu. Mūsu mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas mediju vidē un sabiedrībā kopumā

Mūsu darbība

Mēs nodrošinām nacionālo un lokālo neatkarīgo mediju redakcijas ar profesionālajām zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas to attīstībai tagad un nākotnē. Mēs apkopojam informāciju par mediju tirgus tendencēm un analizējam to auditorijas, īpašu uzmanību veltot tiem, kas visvairāk pakļauti propagandas ietekmei.

  1. APMĀCĪBAS
  2. PUBLISKIE PASĀKUMI
  3. PĒTIJUMI
  4. MEDIJPRATĪBA   
  5. MEDIJU INOVĀCIJAS   
  6. AUSTRUMU PARTNERĪBA   
  7. MEDIJU KONSULTĀCIJAS
 • Mēs cieši sadarbojamies ar katru redakciju, rūpīgi pielāgojot savus treniņus un konsultācijas konkrētā medija vajadzībām un nākotnes iecerēm. Mēs atbalstām mediju savstarpējo dialogu un sadarbību, veicinot nozīmīgāko profesionālo izaicinājumu apzināšanu un sociālajai stabilitātei tik nepieciešamās žurnālistu kopienas stiprināšanu.
 • Mēs strādājam arī ar mediju lietotājiem, nodrošinot viņus ar vienkāršiem rīkiem kritiskam un konstruktīvam mediju patēriņam, kā arī patstāvīgai žurnālistiskai jaunradei. Mūsu eksperti un treneri ir starptautiski atzīti profesionāļi. Mēs patiesi lepojamies būt ar viņiem vienā komandā.
google maps